• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wycena spółek – jakie są najczęściej spotykane metody

Wycena spółek – jakie są często używane metody
Na gospodarczym rynku bardzo często dochodzi do zmian własnościowych w firmach. Zarówno będzie to dotyczyć zarówno niewielkich podmiotów, jak również koncernów i korporacji. We wszystkich jednak przypadkach aby zainteresowane strony mogły dojść do porozumienia, to będzie niezbędne wykonanie odpowiedniej wyceny. Umożliwi ona ustalenie wartość sprzedawanej firmy, do której będą się mogli odnieść kupujący i sprzedający. Ale trzeba mieć świadomość tego, że wycena przedsiębiorstw będzie znacznie trudniejsza niż na przykład nieruchomości. Bierze się to z tego, że w niejednym przypadku oprócz składników majątkowych firmy będą także dysponować kontraktami biznesowymi, patentami czy też mocną na rynku marką. Z takich też powodów w każdym przypadku warto dopasować jak najodpowiedniejszą do konkretnej sytuacji metodę wyceny, przez co można będzie otrzymać możliwie najlepiej wyznaczoną wartość. Obecnie najczęściej używana jest majątkowa wycena, opierająca się na policzeniu wszystkich majątkowych składników i osobno zobowiązań. Po odjęciu od siebie tych wartości dostaje ostateczną wartość firmy, która będzie punktem wyjścia do prowadzenia negocjacji. Ta metoda sprawdza się bardzo dobrze przy niewielkich firmach, przy większych dużo bardziej dokładna będzie metoda nazywana dochodową. W jej przypadku zwraca się przede wszystkim uwagę na przepływy finansowe i potencjalne zyski, jakie są możliwe do osiągnięcia. Przez wiele osób to właśnie ona jest uznawana za najbardziej wiarygodną i dającą najlepsze rezultaty. Kolejną z często stosowanych metod jest wycena porównawcza, która pod uwagę bierze podobne przedsiębiorstwa z branży.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.